Om Patientmakt/Patient CV

 • Patientfrågor genom tid och rum för framtiden
 • Bildningsblogg i patientfrågor (dvs. du måste inte ha allt klart för dig när du börjar läsa men jag hoppas du ser fram emot att ta in det som kan te sig främmande så att du inte svävar i tvivelsmål framöver.)
 • Patientperspektiv
 • Patientinflytande
 • Nutida och dåtida debatt
 • Utvecklingstendenser
 • Idéutveckling
 • Omvärldsspaning
 • Trendanalyser
 • Framtidstänkande
 • Kulturella perspektiv
 • Samhällsperspektiv
 • Historiska tillbakablickar
 • Medical Humanities – Medicinskhumaniora
 • Patientempowerment – Patientbemyndigande
 • Vårdutveckling ur patientperspektiv
 • Hälsolitteraticitet
 • Epatient
 • Ehälsa
 • Personporträtt
 • Bokreflektioner
 • Begreppet Patientmakt kanske är lite förlegat men jag använder det som ett signum för bloggen eftersom det är ett vedertaget begrepp i vårddebatt om patientens ställning och hur man kan stärka det.
 • Undertiteln PatientCV handlar om allt som kan vara bidragande till hjälp till självhjälp. Anhörig räknas också in i patientperspektivet. Både patienter och anhöriga utvecklar kompetens utifrån sina vård och behandlingserfarenheter.
 • Läsaren kan givetvis använda bloggen hur man vill – en intention från min sida är att du ska kunna använda den som ett nav av information du själv sedan kan söka dig vidare igenom. Tänk på att orientera dig i mina referenslistor för mer information.
 • Om det finns ord och begrepp du inte känner igen – googla dem!
 • Texterna är essäistiskt hållna. Texterna kan läsas som en form av stämningsrapporter.