Tystnadskultur lika hotfullt som den hälsotyranni som utvecklas utifrån covid-19

I dagens läge när man som bäst har behov av kritisk information om experimentella coronainjektioner kan man inte lita på den officiella bilden som förmedlas (varken landstingsinformation eller mainstream media). Frågan är om man kan lita på vad vårdpersonal gör (eller vågar man bara lita på visselblåsare?). Kan man lita på vad patientorganisationer gör i frågan om kritisk information till allmänheten?

Det är förvånansvärt tyst i mainstream media om de höga dödstalen kring coronainjektionerna och komplikationerna som anmäls till det svenska läkemedelsverket. Allmänheten delar friskt säkerhetsuppdateringar i sociala medier och ifrågasätter mycket av det som sker.

Det är konstigt i Sverige idag att man belägger samhällsformer med vaccinpass i större utsträckning nu när dödstal per genomsnitt och vecka är extremt mycket lägre än för ett år sedan (2020 3 dec. sjudagars genomsnitt: 55 dödsfall, 2021 3 dec. sjudagars genomsnitt: 4 dödsfall) och där smittspridningen av covid-19 varit mycket mer än mindre än hälften från förra året. Tendenser visar att coronaviruset mildras men fortfarande sprids. Epidemiologer som påpekar sådan vetenskaplig fakta om att det är en naturlig utveckling stämplas idag plötsligt som antivaxxers. Det som sker idag utifrån covid-19 är konstigt i många avseenden.

#vaccinationstvång #obligatoriskvaccinering Finns det ens en svensk #patientorganisation som går emot #vaccinpass & tvingande vaccination eller stryker alla pat org staten medhårs för att fortfarande få vara med i andra sammanhang… jag har inte hittat ngn som debatterar emot. @PatientCV, Twitter

Jag har inte sett en enda patientorganisation – ens patientorganisation på EU nivå som diskuterar det allmänheten i sociala medier diskuterar och delar information om. Det handlar om riskinformation och patientsäkerhetsrisker med coronainjektioner. Det är ett allvarligt problem när patientorganisationer inte delger sådan information allmänheten förklarar och har belägg för. Vems sida står patientorganisationer på idag om detta? Det är begränsande när patientorganisationer bara sysselsätter sig med patienträttighetsaspekter inom hälso- och sjukvård och inte går in i samhällsfrågorna mer som dagens covid situation ser ut att kräva.

Patientmaktbloggen har varit lite tyst ett tag. Ber om ursäkt men förutsättningarna kring #coronaviruset och vad som sker i samhället gör att man börjar tvivla fastän man vill tro på att det ska gå att skapa förändring. Ifrågasätter just nu förutsättningar för patientpåverkan. @PatientCV, Twitter

Jag har från ett tidigt stadium följt de olika stora narrativen som härjar om covid-19 och de experimentella coronainjektionerna. Ett narrativ handlar om en smitta som bröt ut på en matmarknad i Kina och bara coronavacciner och covid19restriktioner kan avvärja hotet. Det andra narrativet har en samhällskritisk inriktning med tydlig respekt för mänskliga friheter och är oroad över patientsäkerhetsrisker om de experimentella behandlingarna och vad tvingande ehälsostrukturer ställer till med för problem och att det redan finns fungerande behandling mot covid-19 men detta förtrycks. Det andra narrativet lyfter även fram frågan om covid-19 och gain-of-function forskning och om covid-19 är ett biovapen och möjligen en skapad pandemi eller att man använder covid-19 utbrottet för en form av samhällsförändring som kan vara skadlig trots att man utgår från honnörs ord som hållbarhet. Mycket kortfattat men det finns egentligen mycket mycket mer att säga om de olika narrativen. Att gräva in i de olika narrativen vet jag inte ens om en avhandling mäktar med – det behövs nog flera olika studier för att kunna hitta vad rättvisa och orättvisa är i det som sker i samhället utifrån covid-19. Rättvise- och orättvisefrågorna i det kommer vara komplexa och peka i olika riktningar.

Det är skrämmande tyst i mainstream media om biverkningar, komplikationer och dödsfall utifrån #coronavaccin. Aldrig har det på så kort tid avlidit så många av experimentellt ”vaccin” på det här sättet. Trots det införs #vaccinpass på fler områden i samhället. #ehälsa #svpol @PatientCV, Twitter

Redan förra vintern innan massvaccinationerna ens påbörjats varnade forskare och läkare utomlands för allvarliga skadeverkningar av mRNA injektionerna. Det som sades av den kritiska sidan förra vintern är det vi ser i idag. Injektioner som inte hindrar smittspridning och en för hög tendens av dödsfall och komplikationer (inkl. bestående funktionsnedsättningar) utifrån en experimentell behandling på ett sätt man aldrig sett tidigare. Det som man tidigare försökte säga var konspiratoriskt om injektionerna har till och med nu svensk forskning kunnat belägga – coronainjektionerna kan leda till cancer och autoimmuna sjukdomar.

Det som för ett år sedan sågs som konspiratoriskt har svensk forskning kunnat bevisa – att #coronavaccin kan ge cancer och autoimmuna sjukdomar. Ref: Viruses 2021, 13(10), 2056; https://doi.org/10.3390/v13102056 @PatientCV, Twitter

Häromdagen tvingades läkemedelsbolaget Pfizer att delge säkerhetsinformation om sina corona”vaccin” från de tidigare kliniska faserna. Resultaten är oroväckande. Inom de tre första månaderna dog 1 223 personer och 1 403 personer fick skador på hjärtat. Jag har inom advokat Reiner Fuellmich Corona Commission utredningarna (som är en kritisk utredning av covid-19 krisen) hört den amerikanske läkaren Dr. Ardis förklara att om man vid läkemedelsprövning kommer upp i 50 dödsfall tas produkten bort från marknaden. Med dessa resultat Pfizer uppvisat är det anmärkningsvärt att man ens tillåtits använda deras preparat i det skedet som gjorts.

FDA report shows Pfizer’s clinical trials found 24% higher all-cause mortality rate among the vaccinated compared to placebo group. israelnationalnews.com

Jag ser genom sociala medier flera exempel där läkare i det närmaste ter sig som radiostyrda av en vaccinagenda. Ett exempel handlade om en person som redan på sin tid blev allvarligt sjuk av svininfluensavaccinet (sjukhusvård och det klassificeras som allvarlig biverkning av det svenska läkemedelsverket). När denna person rådfrågade sin läkare utifrån den komplikationen om man skulle ta eller inte ta coronavaccin menade läkaren att det skulle den personen göra. Denna person drabbades sedan av livshotande komplikationer. Kunskapen att personer med allergier och autoimmuna sjukdomar inte får ingå i kliniska studier borde väl ändå ses som allmän information hos läkare. För den som läst läkaren Sebastian Rushworths bok Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel framkommer just att personer med allergier och autoimmunasjukdomar inte får ingå i de tidigare stadierna av kliniska studier för att risken för a l l v a r l i g a komplikationer är för hög. Covidinjektionerna rullas ut när man bara befinner sig i fas 3 av en klinisk studie – varken landstingen eller mainstream media ger korrekt information om detta. Det borde ändå en legitimerad läkare kunna känna till och veta att agera utifrån.

Människor går ut i sociala medier med rop på hjälp för att de insatser vården sysselsätter sig med inte fungerar eller att de inte ens får någon hjälp eller stämplas plötsligt som psykiatripatienter eller antivaxxer utifrån att man söker hjälp utifrån skadeverkningar av coronainjektioner. När jag läser de otaliga exemplen framträder strukturproblem utifrån de olika medicinska disciplinerna människor remitteras runt till. Man ger sedvanlig symtomlindrande behandling men utgår aldrig från att behandla det som covidinjektionerna egentligen gör som skapar problem. Om man tar sig tid att läsa vad människor skriver blir det väldigt tydligt. Det är de bakomliggande problemen covidinjektionerna skapar som behöver behandlas bättre.

#vaccinskada #coronavaccin: 2 injektioner mRNA: 3 strokes, hans tarmar bara kollapsade helt, och läkarna fick inte stopp på blödande avföring, efter nån vecka drabbades han av huvudvärk. De åkte in och han röntgades. Såg tre proppar i hjärnan. #covid19sverige #patientperspektiv @PatientCV, Twitter

I frågan om allergiska reaktioner har jag sett att det svenska Astma och Allergiförbundet på en länk som är svår att hitta fram till – att man delar information att den engelska regeringen avråder personer med allergier eller med allergiska reaktioner mot läkemedel att ta coronainjektioner i det här skedet. I övrigt verkar de flesta svenska patientorganisationerna mest vara inriktade på massvaccinationskampanjen men ger ibland lite riskinfo.

För några år sedan fanns patientorganisation PatientPerspektiv för vårdskadade. Denna organisation hade behövts idag för att vara röst åt alla som skadas av coronainjektionerna. PP hade säkert stängts av från sociala medier om man börjat berätta sanningen. Folk behöver hjälp med juridisk kompetens inför anmälningar. Vem hjälper dessa människor och anhöriga idag i Sverige?

#patienträttigheter @FokusPatient vill: Patienter ska kunna utkräva sanktioner av ansvarig vårdgivare när något går fel. Det är huvudmannen som patienten ska kunna utkräva ansvar av, det vill säga av sjukhusledningar, regioner och kommuner. https://altinget.se #svpol #vardpol @PatientCV, Twitter

Tankeklimatet kring covid-19 har förändrats den senaste tiden. Många som velat ge uttryck för risker och sanningar om det som sker får sina sociala medier konton strypta numera – så var det inte vid denna tiden förra året. Jag ser videoklipp och läser om en hel del exempel där amerikanska läkare som visar patientsäkerhetsrisk information om coronavaccinen – som är officiella data och patientdata från studier utifrån coronainjektionerna – hotas med miljonbelopp av amerikanska staten och att man försöker frånta dem deras läkarlegitimation eller påstår att de är mördare för att de förklarar riskerna med de experimentella covidinjektionerna. Läkare i USA som skrivit ut ivermectin mot covid-19 har fått fängelse. I andra sammanahang om ivermectin i USA måste anhöriga driva det rättsligt gentemot sjukvården för att vården ska administrera ivermectin som livräddande behandling mot covid-19. Läkare i utlandet som uttalat varningar mot coronavaccin och det egentliga syftet med vaccinpass har arresterats.

Det finns redan exempel på det om att svenska läkare utifrån covid-19 krisen – att man drar in läkarlegitimationer för att de ger adekvat hälsoinformation och har en samhällskritisk inställning till covid-19 ”pandemin”. För det är nog mer en samhällskris än en pandemi som sker. Det är en hälsotyranni som utvecklats och som kommer någonstans ifrån som är svårt att definiera varifrån (det finns olika teorier om det).

Have you noticed how as time has passed and as we’ve made ‘progress’ in fighting the virus, everything has just become even more draconian, stifling and authoritarian, for both the unvaxxed and the vaccinated? @PrisonPlanet, Twitter

Det farligaste vi kan vara med om nu är tystnadskultur kring det som sker och att man inte lyssnar nerifrån-och-upp. Det stora problemet är polariseringen och att utifrån de olika narrativen verkar man inte vilja lyssna till varandra. Det ser ut som man utvecklar hat mot varandra beroende på vilket av coronanarrativen man försvarar. Vissa menar att det är en del av spelet kring covid-19. Det som nu utvecklats till spelet kring de vaccinerade och de ovaccinerade (t.ex Jacinda Ardern har i en intervju bekänt att vaccinpassen används för att skapa medicinsk apartheid i världen).

Att skriva om covid-19 idag är egentligen opportunt. Många väljer att vara tysta. Det är något med covid-19 som skaver trots allt.

Häromdagen lyssnade jag till en person som berättade om sin erfarenhet av vården som ovaccinerad. Personen ville varken använda ansiktsmask eller låta sig PCR testas och slängdes därför ut ur vården och får ingen vård. Det verkar som det minsta man behöver som ovaccinerad i vården i Sverige nu för tiden är att använda ansiktsmask (tidigare i år var det inget tvång) för att få vård. Det sker i en tid där nu vaccinerade ombeds hålla distans och där arbete hemifrån tas upp igen för alla. I olika länder stängs ovaccinerade ut från vården trots att forskning visat att vaccinerade och ovaccinerade båda kan smittas av covid-19 varianter och föra coronaviruset vidare. I vissa länder görs uppdelningar i mataffärer om ovaccinerade och vaccinerade där ovaccinerade bara får handla basvaror.

Det som sker idag är inte normalt utifrån en infektion där just pandemiförutsättningarna ifrågasatts sedan länge.

Dr Hanna Åsberg från Bota Sverige förklarade i somras i en intervju att pandemidefinition ska gälla dödstal inte smittspridning (och att detta känner alla läkare till – varför är så många av dem tysta?). WHO har ändrat pandemitanken till smittspridning istället för dödstal och det skedde redan vid tiden för svininfluensaperioden som definierades som pandemi men som aldrig var det.

©Philippa Göranson, 2021-12-08

Referenser:

Mccue, Cullen, ”Pfizer Documents Reveal Over 1,200 Vaccine Deaths Over 90 Day Trial”, National File, 2021-12-02

Noremalm, Linus, Linda Falkenström vanvårdad. Skolmedicinsk fascism med masktvång, Youtube, 2021-11-04

Rosenberg, David, ”FDA report finds all-cause mortality higher among vaccinated”, Israel National News, 2021-11-17

Patient förvägrades receptförnyelse för att patienten meddelat att man inte velat ta experimentellt coronavaccin

Läst om ett hemskt exempel genom Facebook där en MS patient på en vårdcentral förvägrats receptförnyelse på grund av att MS patienten inte velat ta coronavaccinet.

För det första finns ingen tvångsvaccinering i Sverige eller i Europa gällande coronavaccinering: ”Den 27 januari 2021 undertecknade Europarådet resolution 2361. Där påbjuds, i punkt 7.3, att alla 47 medlemsstaterna säkerställer att medborgarna informeras om att covid 19-vaccinationer inte är obligatoriska och att ingen på något sätt är pressad att vaccinera sig, om personen inte själv vill göra det. I samma punkt står också det kanske ännu viktigare: ”Ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga hälsorisker, eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad”. (Källa: Council of Europe: Resolution 2361 (2021).)”

Ingen inom öppenvården för påtvingas kroppsligt ingrepp. Att ta emot ett vaccin ingår i definitionen av ett kroppsligt ingrepp. Den svenska grundlagen skyddar befolkningen mot kroppsligt ingrepp.

Den svenska grundlagen Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter stycket om Kroppslig integritet och rörelsefrihet 5 § – 6 § kungör följande:

”Kroppslig integritet och rörelsefrihet

5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. Lag (2010:1408).

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).”

När man hamnar med problem med en vårdpersonal på en vårdenhet är man rekommenderad att i första hand ta kontakt med verksamhetsansvarige på den enheten för att reda ut problemet. Den verksamhetsansvarige kan hjälpa till med byte av vårdpersonal inom en vårdenhet. Som patient kan man också kontakta Patientnämnden som ska arbeta för att underlätta kommunikation vid problem. Om man har problem med receptförnyelse kan man även vända sig till aktörer inom digifysiska vårdval som erbjuder receptförnyelse.

I det här fallet hamnar man även i frågan om man ska anmäla vårdpersonalen för medicinsk påverkan av experimentell behandling som vägrat skriva ut läkemedel för en livshotande diagnos på grund av att patienten inte velat ta experimentellt coronavaccin. Beroende på vilken diagnos man har kan man börja med att kontakta patientförening för sitt diagnosområde för att få råd om hur man ska göra och hur man kan gå vidare om någon annan råkar ut för något liknande som är helt olagligt. Att inte skriva ut läkemedel till en patient med en kronisk livshotande diagnos bör väl minst sagt klassiciferas som vårdskada med uppsåt (eller möjlig vårdskada med uppsåt – i juridiska sammanhang kan motivet till en handling vara vägledande och situationen behöver bedömas som ett medicinskt övergrepp).

Kapitel 3 i patientsäkerhetslagen Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete meddelar i 2 § och 3 § att vården har skyldighet att motverka uppkomst av vårdskador:

”2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas.

3 § Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att

1. så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt

2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.”

Om inte en patientförening kan hjälpa till kan man även kontakta Centrum för rättvisa. Centrum för rättvisa driver även patienträttighetsfall vid problem med hälso- och sjukvården.

De övergrepp och orättvisor som sker i corona’vaccinets’ namn – kommer det gå att skipa rättvisa om dem eller inte? Att diskutera säkerhetsaspekter och rättighetsaspekter utifrån experimentella corona’vaccin’ handlar inte om att vara emot vaccin generellt sett.

Denna inledande fas i coroanvaccinering i världen utgår från coronavaccin som fortfarande är i forsknings- och utvecklingsfaser. De första kliniska studierna är inte klara förrän i vissa fall 2022 och i andra fall gällande coronavaccinen 2023. Det handlar dessutom om de första etapperna i forsknings- och utvecklingsfaserna. Det tar i vanliga fall flera år att utveckla säkrare vaccin. Idag relaterar många till Nürnbergkodens olika punkter om att ingen får mot sin vilja dras in i experimentell klinisk forskning. Wikipedias svenska översättning av Nürnbergkodens tio punkter är (och uppenbarligen behöver vårdpersonal fortfarande informeras om dessa):

De tio punkterna i Nürnbergkonventionen:

 1. Individens frivilliga samtycke krävs.
 2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat.
 3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.
 4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.
 5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten
 7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.
 8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.
 9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.
 10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

Det som sker idag i och med coroanvaccinering är att historiskt sett har man aldrig sett så många dödsfall av en massvaccinationskampanj som sker idag. I vanliga fall med den dödsstatistik som redan finns världsligt sett hade massvaccinering med experimentella vaccin avbrutits för länge sedan.

Avbryt vårdbesöket direkt om vårdpersonal försöker påverka eller agerar hotfullt.

Det finns ett läkarteam, Bota Sverige, som far runt i Sverige som utmanar det officiella narrativet om coronapandemin och som informerar om riskerna med coronavaccinen. Den ena läkaren har riktat sig till flera olika svenska myndigheter om att coronavaccineringen behöver avbrytas och att det saknas etikprövning för vaccinationskampanjen som sker. Bota Sverige får inga svar på sina meddelanden varpå man kommit fram till att Sverige är att ses som en mjuk diktatur. (kommer tillägg nedan – Bota Sverige har fått goddag yxskaft svar av E-hälsomyndigheten hittills)

Exempel på meddelande Bota Sverige skickat som blivit obesvarat:

”E-brev skickat 2021-07-24 enligt nedan. Till registrator vid respektive myndighet/förvaltning: Jag begär att denna handling registreras i laga ordning och att registrator skickar kopia på dagboksbladet i ärendet.

Till:

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

E-hälsomyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Folkhälsomyndigheten

Statens medicinsk-etiska råd

Hej!

Jag har fått ett meddelande i min elektroniska brevlåda Kivra om hur man kan ansöka om Covidbeviset, var god se bifogade skärmdumpar. Som jag och andra med mig påpekat i ett brev daterat 1 juli 2021 till bland andra Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 regioner, så bedömer vi att ett digitalt vaccinationspass strider mot grundlagen, diskrimineringslagen, GDPR och EURS (Europeiska Unionens rättighetsstadga).

Ett digitalt vaccinationspass är ingången till ett apartheidsystem där den del av befolkningen som av olika skäl inte vill, eller kan, ta injektionen kommer att exkluderas från delar av samhällsservicen.

Enligt Europarådet får man inte diskriminera människor beroende på om de väljer att ta, eller inte ta, injektionen.

Jag begär att Covidbevisen tas ur bruk i Sverige omgående och att all form av uppmuntran och information till befolkningen att registrera den här typen av hälsoinformation i ett digitalt system, upphör snarast.

Utöver detta bedömer jag och andra med mig att Covidinjektionerna är olagliga i Sverige, eftersom det pågår en kombinerad fas 3 och fas 4 av en läkemedelsprövning gentemot stora delar av befolkningen, utan att man har ansökt om etikprövning för detta. Var god se Lag (2003:460) om etikprövning som avser forskning på människor samt Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen är en vidareutveckling av Nürnbergkoden, som i sin tur togs fram efter Nürnbergrättegångarna med tanke på de oetiska medicinska experiment som utfördes mot judar under Nazityskland.

Vänligen

Hanna Åsberg

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Tel 070-9394563″

Svar på detta brev Bota Sverige fått av E-hälsomyndigheten:

Hej!

Tack för ditt brev.

EU:s digitala covidbevis syftar till att underlätta vid resor och är ett led i att möjliggöra ökad rörlighet i samband med covid-19-pandemin. Covidbevis regleras i EU-förordningarna (EU) 2021/953 och (EU) 2021/954 med kompletterande bestämmelser i den svenska förordningen om digitala covidbevis (2021:708). Nämnda förordningar reglerar tre typer av bevis; för vaccination, för negativt testresultat och för tillfrisknande. Därmed omfattas inte enbart personer som har vaccinerats.

Vänliga hälsningar

Erika Burlin Hellman”

”Hej Hanna,
Tack för ditt mejl med synpunkter på covidbevis.

Merparten av dina uppmaningar ligger utanför E-hälsomyndighetens mandat och ansvarsområde. Av den anledningen avstår vi från att kommentera eller besvara dessa delar.

Vad gäller GDPR så har vi i EU-samarbetet, och från Sveriges sida, varit mycket noga med att tillämpningen av EU-förordningen för covidbevisen ska vara i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Med vänlig hälsning,
Michel”

©Philippa Göranson, 2021-08-04

Jag rekommenderar att man läser tilläggsinformation som tillkommit!

Tillägg: Får mer information löpande under dagen: vårdpersonalen hade ”ställt behovet av bromsmedicin mot kravet att vaxxa sig”, vilket gjort att patienten känt sig ”tvungen” att ta första injektionen! Om man bedömer situationen har vårdpersonalen agerat helt galet åt båda hållen. Ingen patient med en livshotande kronisk sjukdom där det finns bromsmediciner får förvägras sina bromsmediciner under några omständigheter. Ingen patient får påtvingas eller bli föremål för påtryckningar om att ta någon form av experimentell behandling. Jag har delat information till den anhörige som berättat om fallet på Facebook om var man kan vända sig för att få hjälp.

Ytterligare tillägg: Lyssnade till ytterligare föredrag av Dr. Hanna Åsberg från Bota Sverige som är på Sverigeturné. Hon menar att det saknas etikprövning för de coronavaccin som ges till befolkningen i stort och att massvaccinationen är att ses som olaglig (hon är upprörd över att det som sker är brottsligt). Eftersom det som sker i dag är klinisk studie ska för det första människor som väljer att ta coronavaccin få rätt information om detta innan de vaccinerar sig. Man ska få information om risker innan man går med på att delta/ta experimentellt coronavaccin. Det är vad man enligt bioetiska krav ska göra och denna information saknas på sidan kliniskastudier.se.

Sidan kliniskastudier.se ger information om vad de olika faserna av kliniska studier handlar om – och eftersom Sverige idag genomför massvaccination som fortfarande är inom fas 3 och fas 4 är frågan om vaccinationskampanjen är att ses som korrekt godkänd enligt kraven på det eller inte.

”Den kliniska studiens olika faser

En klinisk studie genomförs i enlighet med ett i förväg bestämt studieprotokoll. En studie kan pågå från några veckor och upp till ett år eller längre beroende på frågeställning, sjukdom och behandlingens art. Resultaten från kliniska studier utgör en viktig del av den dokumentation som krävs för att få ett läkemedel godkänt för försäljning och är ofta ett krav för att en medicinteknisk produkt ska kunna CE-märkas och komma ut på marknaden. Det ställs också ofta krav på att bolag eller forskare genomför studier av ett läkemedels säkerhet även efter ett godkännande.

Beskrivningen av de olika faserna i en klinisk studie gäller framförallt för interventionsstudier med läkemedel.

Fas 1

I fas 1 använder man sig ofta av friska studiedeltagare, cirka 20-80 individer som vanligtvis är män, för att studera läkemedlets säkerhet. Man undersöker eventuella biverkningar, hur kroppen bryter ner och gör sig av med en substans och vilka farmakologiska egenskaper en substans har. I fas 1 börjar man testa en mycket låg dos av en substans för att successivt öka dosen. Mellan varje ökning sker en omfattande utvärdering av säkerheten.

Fas 2

Till fas 2 rekryteras studiedeltagare med den sjukdom eller det tillstånd man vill behandla. Antalet studiedeltagare är fortfarande begränsat och man vill ha en så homogen patientgrupp som möjligt. I fas 2 får man en första uppfattning om behandlingens effekt vid en viss sjukdom och vilken dos som är optimal. Den nya behandlingen jämförs med befintlig behandling eller placebo och man får ytterligare information om en substans säkerhet och eventuella biverkningar.

Fas 3

I fas 3 studerar man stora patientgrupper, mellan 200 och 3000 individer eller ännu fler, för att bekräfta en behandlings effekt och säkerhet i jämförelse med standardbehandling eller placebo under en längre tidsperiod. Den dos som används är den som man i tidigare fas funnit vara mest lämplig. Patientgrupperna ska, så långt det är möjligt, likna den grupp som den färdiga behandlingen ska användas på (exempelvis avseende kön, vikt och ålder). Man gör även så kallade interaktionsstudier där man tittar på hur patienter som står på en annan samtidig behandling reagerar på den aktuella substansen.

Om fas 3-studierna är lyckade kan man ansöka hos Läkemedelsverket om att få behandlingen godkänd.

Fas 4

När produkten kommit ut på marknaden görs stora studier för att kartlägga ovanliga biverkningar och övervaka behandlingens säkerhet, effektivitet och optimala användningsområde.”

Kliniskastudier.se ger information för den som kan tänka sig att ingå i en klinisk studie kommer här nedan. För den som vaccinterat sig redan tänk på att man idag bara får en hälsodeklaration att fylla i. Man får ingen information om att man ingår i en klinisk studie. Man får ingen information om vad kriterier eller krav på informerat samtycke innebär i sammanhanget i vården idag. Det faktum att man inte får någon information bekräftar bara ytterligare hur illa ställt det är med patientlagen kapitel 3 som förmedlar att man som patient alltid ska få information om behandling, det förväntade behandlingsförloppet, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, eftervård. Ingen information om vad patientlagen handlar om ges i vården heller.

”Vad innebär det att vara med i en klinisk studie?

Det är frivilligt att delta i en klinisk studie. Innan man tackar ja har man rätt till att få både muntlig och skriftlig information om den planerade studien. Man får till exempel information om:

 • syftet med forskningen
 • vilka behandlingar som ska ges och vilka extra undersökningar som behöver göras
 • hur lång tid det kommer att ta
 • om det finns några restriktioner vad gäller livsstil
 • hur personuppgifter hanteras och bevaras”.

Om man väljer att avbryta (i fallet om experimentella coroanvaccin inte ta uppföljningsdos/doser) har man rätt att avbryta sin medverkan utan att förklara varför. Har man biverkningar av behandlingen ska man rapportera in dessa till vårdpersonal eller direkt till Läkemedelsverket. Om man avbryter ska man i normala fall erbjudas en avslutande undersökning. Får allmänheten information om att anmäla biverkningar när de kommer till vården för att ta emot coronavaccin?

Svenskar föredrar ofta information på svenska. Sven-Erik Nordin har gjort svenska medicinska förklaringar om några av de allvarliga biverkningarna av experimentella coronavaccin. Han har fått informationen av den amerikanske läkaren Dr. Bryan Ardis inom en hearing om coronapandemin med avdokaten Reiner Fuellmich. Gå in på denna blogg, ”Uppgifter om Covid och ‘vaccinerna’ av Dr Bryan Ardis” och skrolla till listan där man får en förklaring på vad de olika allvarliga biverkningarna av experimentella coronavaccin kan handla om i praktiken. Man kan se det som en övning i hälsolitteraticitet. I Sven-Erik Nordins blogg finns även länk till denna hearing med advokat Reiner Fuellmich som är viktig att lyssna till för den som vill förstå lite mer om bakgrunden och syftet med coronapandemin som rullat ut i världen.

Till eftertanke (inklipp från Patientmakt Facebook sida):

”Styrelsemedlem ur Picker Institute gick ut med en studie 2010, ”Towards the emancipation of patients”, om att patientorganisationer behöver radikaliseras och bli bättre på att gå i opposition om felaktiga sakförhållanden i den egna samtiden. Studien menar att behovet av mer radikala patientaktivister behöver uppstå. Man ser dessa röster idag mest genom privatpersoner som engagerarar sig som delar information för att man är upprörd över hur det grönapasset gör coronavaccinering tvingande på sätt som erfars som oetiskt. Tyst om informerat samtycke/coronavaccin patientorganisationer… tolkning av problemet kan vara bindningar och beroende av bidrag från läkemedelsindustrin och statliga bidrag. Det värsta med vad som sker nu i historisk belysning är att patientorganisationer började formas efter andra världskriget och de medicinska experiment som utfördes på judar i koncentrationslägren. Efter andra världskriget plockades den Hippokratiska eden fram igen och man tog tag i den medicin etiska frågan om att ingen får tvingas in i ett medicinskt experiment eller klinisk studie med påtryckningsmedel. Förutsättningarna för frivilligt samtycke skapades utifrån krisen av andra världskriget. I ett senare skede tillkom förutsättningarna för informerat samtycke och att man måste ges korrekt information. Frågan på Patientmakt/Patient CV Twitter: ”Är några patientorganisationer – inhemska eller internationella sammanslutningar – involverade på något sätt i patientsäkerhetsriskerna med coronavaccin – följer officiella patientorganisationer bara offentlig information – det verkar som man får förlita sig på aktivister.” 2021-06-29 För att sätta frågan mer i relief exemplifierar jag med läkaren Sam White som velat utgå från förutsättningar om informerat samtycke i vården om coronavaccin gentemot patienter men som stängts av från sin tjänst för att han försökt göra det. Dr Sam White är inte den enda läkaren som råkat illa ut för att han försökt utgå från det som är medicinetiskt korrekt i frågan om coronavaccin och informerat samtycke. Sam White förtydligar att informerat samtycke i frågan om coronavaccin ska innebära att den enskilde får information om fördelar, risker och att man ska ge information om andra behandlingsalternativ av COVID19 innan man tar emot vaccinet – om man går med på det. Genom svenska sociala medier delningar ser jag att människor delar bilder på den hälsodeklaration man fyller i inför coronavaccin i den svenska vården – det har inget med informerat samtycke att göra. Coronavaccineringen som rullats ut är fas 3 och fas 4 i forsknings och utvecklingsstadiet. Det är likvärdigt med att ingå i klinisk studie som ska innebära uppföljning. Patientorganisationer har kunskap om vad som ska gälla för patienter som väljer att ingå i kliniska studier om andra sjukdomar och läkemedelsutveckling. Patientorganisationer kan inte i efterhand påstå att de inte vet vad som gäller. Utifrån granskningar på Twitter kan jag inte se att ens de stora europeiska patientorganisationerna skriver om vad förutsättningarna för informerat samtycke och coronavaccin och att man ska förstå att det som sker nu är att vara inbegripen i klinsk studie. Det finns ett I-Consent (finansieras med H2020 medel) Twitter konto (@ICONSENTEU) som explicit handlar om informerat samtycke. Under coronakrisen har I-Consent inte skrivit något om informerat samtycke och coronavaccin, inte ens utifrån de målgrupper de värnar om. I-Consent har som utgångspunkt genus, ålder och utsatta grupper i samhället. I-Consent har delat information om informerat samtycke utifrån dessa grupper under coronakrisen men kopplar inte till frågan om coronavaccin för dessa målgrupper. I-Consent har under coronakrisen delat information som problematiserar frågan om informerat samtycke och lyfter fram att patienter behöver ha tillgång till alternativ information inför informerat samtycke. Att bara utgå från vad vårdpersonal får ge för information räcker inte. Det är i alla fall ett steg framåt från I-Consent.” 2021-07-31

Referenstext om patientinflytande som tagit upp frågan om brister som identifierats om patientorganisationer: Patientinflytande lever inte av sig själv

I-Consent referens: “Premature consent and patient duties”, new i-CONSENT publication”

I-Consent referens: The i-CONSENT Project publishes its final product: “Guidelines for tailoring the informed consent process in clinical studies”

Referens om Dr. Sam White: Take Back Control

Referens där Dr. Sam White intervjuas i frågan om brister med informerat samtycke och coronavaccinering: Doctors For Covid Ethics Symposium DAY 1 ”If we can face it, we can fix it!“

Fler viktiga frågor:

Är det fortfarande lönt att försvara patientlagen i dess nuvarande form när man inför coronavaccin kampanj i Sverige inte ens kunnat leva upp till informationskrav i Kap 3. inför experimentellt vaccin där man ska informeras om att man ingår i en klinisk studie av nödgodkända vaccin där det krävs frivilligt och informerat samtycke. Att bryta mot det bryter mot Nurnbergkonventionen om experiment på människor. Coronakrisen har om något visat på behovet av en patienträttighetslag med utkrävbara krav och rättigheter för allmänheten. Det som sker i dag i och med coronavaccin är att allmänheten manipuleras. Regioner går ut med felaktig information till allmänheten när man påstår att coronavaccinen i nuvarande form är godkända läkemedel/vaccin. De är endast nödgodkända/villkorligt godkända. I ljuset av vad som framkommit under coronakrisen – och tänk tillbaka på Coronakommissionens slutsatser och glöm in visselblåsaren Dr. Jon Tallinger om vanvården mot de äldre på äldreboenden som medvetet fick felaktig vård eller ingen vård alls (människor har kallat det för försök till folkmord). Betänk mediesituationen om den information allmänheten har rätt till som man inte meddelar. Betänk de alternativa röster som ger korrekt information som kapas sina sociala medier konton eller som självmant tystar sig själva för att de skrämts till tystnad. Covidbeviset/grönapasset ger förutsättningar för både övervakning och olika värdering av människor i samhället. Coronakrisen är ett informations- och propagandakrig. Mänskliga rättigheter är satta på undantag under coronakrisen (coronakrisen behöver ses mer som en samhällskris än en hälsokris). Om man ska titta lite allvarligare på det som sker finns en uppställning om vad för stat eller globalt tillstånd vi befinner oss i. Jacob Nordangård sammanfattar kriterier för vad en fascistisk stat är i sin bok Rockefeller en klimatsmart historia (2020):

 • massövervakning
 • oetiska experiment på människor
 • social ingenjörskonst
 • påtvingad konformitet
 • propaganda och censur
 • ‘välvillig’ diktatur
 • (förebyggande) polisbevakning
 • olika värdering av människor
 • relativa mänskliga rättigheter
 • och t o m aktiv dödshjälp för de förväntade kriserna i vår ohållbara värld

Propagandaexpert Piers Robinson: Covid är en global propagandaoperation

©Philippa Göranson

Informationsanvisningar:

Patientens röst inte patientmaktstark nog

Facebook grupp: Bota Sveriges Norrlandsturné med Dr Hanna Åsberg

Facebook grupp: GLENN OCH FRITJOF ROADTRIP, BOTASVERIGE

MeWe sida Bota Sverige

Telegram Bota Sverige

Wakeupfriends.net Bota Sverige

Bloggen Prickiga Huset (skrivs av en pensionerad läkarsekreterare) om de oförätter som begås utifrån coronavaccin: ”Det borde vid det här laget finnas tillräckligt med material för en anmälan om överlagt mord utfört av den högsta ledningen inom Regeringen, FHM, LMV och Socialstyrelsen.” För hela texten: ”VÄRLDSNYHET: Vaxxet kan ge upphov till prioner”

För den som vill läsa hela Europarådets Resolution 2361 ”Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations” och kunna jämföra hur bra eller illa man lever upp till den. Redan utifrån vad som sker som tvingande moment och avslöjanden i alternativ media om sakförhållanden kan man undra varför det politiska etablissemanget ute i världen plötsligt inte kan läsa eller tänka sig för.

Julia Caesar (pseudonym, f.d. journalist på Dagens Nyheter, idag pensionär) blogg skriver om de problem som också informeras om under Bota Sverige föredragsturné:

Humanism och kunskap skriver kritisk debatt om vad som sker i coronavirusets namn:

Forskningsetikens början

Det är inte bara advokat Reiner Fuellmich som kopplar frågan om Nurnbergkonventionen till vad som sker idag i och med coroanvaccin kampanjen. I England går advokat Anna de Bruisseret ut i samma ärende om att det som sker idag är olagligt i och med att man rullar ut en fas 3 studie på allmänheten utan att de som tar corona’vaccin’ inte har korrekt möjlighet till informerat samtycke. Anna de Bruisseret belyser även att möjligheterna för allmänheten att relatera till substanserna i ‘vaccinen’ är orättvis och man vet för lite om kropplingen till vad som kan ske i kroppen.

Freedom Alliance har skapat en checklista som definieras som form inför informerat samtycke. Det handlar om saker man enligt dem också behöver betänka förutom kliniska aspekter inför informerat samtycke av experimentellt corona’vaccin’. Utifrån hur Freedom Alliance beskriver kan man se det som en form av holistisk hälsolitteraticitet i enlighet med WHO definition av det. COVID-19 Vaccine Informed Consent Check List.

Ann-Cathrin Engwall, immunolog och doktor i molekyär cellbiologi som arbetat med vaccintillverkning kallar de nuvarnade corona’vaccinen’ för prevaccin. Vad hon menar med det kan man höra i Folkets Radio program ”Barnen, sprutan och den påsstådda nyttan”.

Referenser:

Bota Sverige hemsida

Centrum för Rättvisa hemsida

Göteborgs Posten, ”Ingen får tvingas vaccinera sig”, 2021-02-16

Kliniskastudier.se – Studiedeltagare

Sveriges Riksdag, Kungörelse (1974:152 om beslutad ny regeringsform

Sveriges Riksdag, Patientsäkerhetslag (2010:659)

Sveriges Riksdag, Patientlagen (2014:821)

Wikipedia, Nürnbergkonventionen