Tystnadskultur lika hotfullt som den hälsotyranni som utvecklas utifrån covid-19

I dagens läge när man som bäst har behov av kritisk information om experimentella coronainjektioner kan man inte lita på den officiella bilden som förmedlas (varken landstingsinformation eller mainstream media). Frågan är om man kan lita på vad vårdpersonal gör (eller vågar man bara lita på visselblåsare?). Kan man lita på vad patientorganisationer gör i frågan om kritisk information till allmänheten?

Det är förvånansvärt tyst i mainstream media om de höga dödstalen kring coronainjektionerna och komplikationerna som anmäls till det svenska läkemedelsverket. Allmänheten delar friskt säkerhetsuppdateringar i sociala medier och ifrågasätter mycket av det som sker.

Det är konstigt i Sverige idag att man belägger samhällsformer med vaccinpass i större utsträckning nu när dödstal per genomsnitt och vecka är extremt mycket lägre än för ett år sedan (2020 3 dec. sjudagars genomsnitt: 55 dödsfall, 2021 3 dec. sjudagars genomsnitt: 4 dödsfall) och där smittspridningen av covid-19 varit mycket mer än mindre än hälften från förra året. Tendenser visar att coronaviruset mildras men fortfarande sprids. Epidemiologer som påpekar sådan vetenskaplig fakta om att det är en naturlig utveckling stämplas idag plötsligt som antivaxxers. Det som sker idag utifrån covid-19 är konstigt i många avseenden.

#vaccinationstvång #obligatoriskvaccinering Finns det ens en svensk #patientorganisation som går emot #vaccinpass & tvingande vaccination eller stryker alla pat org staten medhårs för att fortfarande få vara med i andra sammanhang… jag har inte hittat ngn som debatterar emot. @PatientCV, Twitter

Jag har inte sett en enda patientorganisation – ens patientorganisation på EU nivå som diskuterar det allmänheten i sociala medier diskuterar och delar information om. Det handlar om riskinformation och patientsäkerhetsrisker med coronainjektioner. Det är ett allvarligt problem när patientorganisationer inte delger sådan information allmänheten förklarar och har belägg för. Vems sida står patientorganisationer på idag om detta? Det är begränsande när patientorganisationer bara sysselsätter sig med patienträttighetsaspekter inom hälso- och sjukvård och inte går in i samhällsfrågorna mer som dagens covid situation ser ut att kräva.

Patientmaktbloggen har varit lite tyst ett tag. Ber om ursäkt men förutsättningarna kring #coronaviruset och vad som sker i samhället gör att man börjar tvivla fastän man vill tro på att det ska gå att skapa förändring. Ifrågasätter just nu förutsättningar för patientpåverkan. @PatientCV, Twitter

Jag har från ett tidigt stadium följt de olika stora narrativen som härjar om covid-19 och de experimentella coronainjektionerna. Ett narrativ handlar om en smitta som bröt ut på en matmarknad i Kina och bara coronavacciner och covid19restriktioner kan avvärja hotet. Det andra narrativet har en samhällskritisk inriktning med tydlig respekt för mänskliga friheter och är oroad över patientsäkerhetsrisker om de experimentella behandlingarna och vad tvingande ehälsostrukturer ställer till med för problem och att det redan finns fungerande behandling mot covid-19 men detta förtrycks. Det andra narrativet lyfter även fram frågan om covid-19 och gain-of-function forskning och om covid-19 är ett biovapen och möjligen en skapad pandemi eller att man använder covid-19 utbrottet för en form av samhällsförändring som kan vara skadlig trots att man utgår från honnörs ord som hållbarhet. Mycket kortfattat men det finns egentligen mycket mycket mer att säga om de olika narrativen. Att gräva in i de olika narrativen vet jag inte ens om en avhandling mäktar med – det behövs nog flera olika studier för att kunna hitta vad rättvisa och orättvisa är i det som sker i samhället utifrån covid-19. Rättvise- och orättvisefrågorna i det kommer vara komplexa och peka i olika riktningar.

Det är skrämmande tyst i mainstream media om biverkningar, komplikationer och dödsfall utifrån #coronavaccin. Aldrig har det på så kort tid avlidit så många av experimentellt ”vaccin” på det här sättet. Trots det införs #vaccinpass på fler områden i samhället. #ehälsa #svpol @PatientCV, Twitter

Redan förra vintern innan massvaccinationerna ens påbörjats varnade forskare och läkare utomlands för allvarliga skadeverkningar av mRNA injektionerna. Det som sades av den kritiska sidan förra vintern är det vi ser i idag. Injektioner som inte hindrar smittspridning och en för hög tendens av dödsfall och komplikationer (inkl. bestående funktionsnedsättningar) utifrån en experimentell behandling på ett sätt man aldrig sett tidigare. Det som man tidigare försökte säga var konspiratoriskt om injektionerna har till och med nu svensk forskning kunnat belägga – coronainjektionerna kan leda till cancer och autoimmuna sjukdomar.

Det som för ett år sedan sågs som konspiratoriskt har svensk forskning kunnat bevisa – att #coronavaccin kan ge cancer och autoimmuna sjukdomar. Ref: Viruses 2021, 13(10), 2056; https://doi.org/10.3390/v13102056 @PatientCV, Twitter

Häromdagen tvingades läkemedelsbolaget Pfizer att delge säkerhetsinformation om sina corona”vaccin” från de tidigare kliniska faserna. Resultaten är oroväckande. Inom de tre första månaderna dog 1 223 personer och 1 403 personer fick skador på hjärtat. Jag har inom advokat Reiner Fuellmich Corona Commission utredningarna (som är en kritisk utredning av covid-19 krisen) hört den amerikanske läkaren Dr. Ardis förklara att om man vid läkemedelsprövning kommer upp i 50 dödsfall tas produkten bort från marknaden. Med dessa resultat Pfizer uppvisat är det anmärkningsvärt att man ens tillåtits använda deras preparat i det skedet som gjorts.

FDA report shows Pfizer’s clinical trials found 24% higher all-cause mortality rate among the vaccinated compared to placebo group. israelnationalnews.com

Jag ser genom sociala medier flera exempel där läkare i det närmaste ter sig som radiostyrda av en vaccinagenda. Ett exempel handlade om en person som redan på sin tid blev allvarligt sjuk av svininfluensavaccinet (sjukhusvård och det klassificeras som allvarlig biverkning av det svenska läkemedelsverket). När denna person rådfrågade sin läkare utifrån den komplikationen om man skulle ta eller inte ta coronavaccin menade läkaren att det skulle den personen göra. Denna person drabbades sedan av livshotande komplikationer. Kunskapen att personer med allergier och autoimmuna sjukdomar inte får ingå i kliniska studier borde väl ändå ses som allmän information hos läkare. För den som läst läkaren Sebastian Rushworths bok Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel framkommer just att personer med allergier och autoimmunasjukdomar inte får ingå i de tidigare stadierna av kliniska studier för att risken för a l l v a r l i g a komplikationer är för hög. Covidinjektionerna rullas ut när man bara befinner sig i fas 3 av en klinisk studie – varken landstingen eller mainstream media ger korrekt information om detta. Det borde ändå en legitimerad läkare kunna känna till och veta att agera utifrån.

Människor går ut i sociala medier med rop på hjälp för att de insatser vården sysselsätter sig med inte fungerar eller att de inte ens får någon hjälp eller stämplas plötsligt som psykiatripatienter eller antivaxxer utifrån att man söker hjälp utifrån skadeverkningar av coronainjektioner. När jag läser de otaliga exemplen framträder strukturproblem utifrån de olika medicinska disciplinerna människor remitteras runt till. Man ger sedvanlig symtomlindrande behandling men utgår aldrig från att behandla det som covidinjektionerna egentligen gör som skapar problem. Om man tar sig tid att läsa vad människor skriver blir det väldigt tydligt. Det är de bakomliggande problemen covidinjektionerna skapar som behöver behandlas bättre.

#vaccinskada #coronavaccin: 2 injektioner mRNA: 3 strokes, hans tarmar bara kollapsade helt, och läkarna fick inte stopp på blödande avföring, efter nån vecka drabbades han av huvudvärk. De åkte in och han röntgades. Såg tre proppar i hjärnan. #covid19sverige #patientperspektiv @PatientCV, Twitter

I frågan om allergiska reaktioner har jag sett att det svenska Astma och Allergiförbundet på en länk som är svår att hitta fram till – att man delar information att den engelska regeringen avråder personer med allergier eller med allergiska reaktioner mot läkemedel att ta coronainjektioner i det här skedet. I övrigt verkar de flesta svenska patientorganisationerna mest vara inriktade på massvaccinationskampanjen men ger ibland lite riskinfo.

För några år sedan fanns patientorganisation PatientPerspektiv för vårdskadade. Denna organisation hade behövts idag för att vara röst åt alla som skadas av coronainjektionerna. PP hade säkert stängts av från sociala medier om man börjat berätta sanningen. Folk behöver hjälp med juridisk kompetens inför anmälningar. Vem hjälper dessa människor och anhöriga idag i Sverige?

#patienträttigheter @FokusPatient vill: Patienter ska kunna utkräva sanktioner av ansvarig vårdgivare när något går fel. Det är huvudmannen som patienten ska kunna utkräva ansvar av, det vill säga av sjukhusledningar, regioner och kommuner. https://altinget.se #svpol #vardpol @PatientCV, Twitter

Tankeklimatet kring covid-19 har förändrats den senaste tiden. Många som velat ge uttryck för risker och sanningar om det som sker får sina sociala medier konton strypta numera – så var det inte vid denna tiden förra året. Jag ser videoklipp och läser om en hel del exempel där amerikanska läkare som visar patientsäkerhetsrisk information om coronavaccinen – som är officiella data och patientdata från studier utifrån coronainjektionerna – hotas med miljonbelopp av amerikanska staten och att man försöker frånta dem deras läkarlegitimation eller påstår att de är mördare för att de förklarar riskerna med de experimentella covidinjektionerna. Läkare i USA som skrivit ut ivermectin mot covid-19 har fått fängelse. I andra sammanahang om ivermectin i USA måste anhöriga driva det rättsligt gentemot sjukvården för att vården ska administrera ivermectin som livräddande behandling mot covid-19. Läkare i utlandet som uttalat varningar mot coronavaccin och det egentliga syftet med vaccinpass har arresterats.

Det finns redan exempel på det om att svenska läkare utifrån covid-19 krisen – att man drar in läkarlegitimationer för att de ger adekvat hälsoinformation och har en samhällskritisk inställning till covid-19 ”pandemin”. För det är nog mer en samhällskris än en pandemi som sker. Det är en hälsotyranni som utvecklats och som kommer någonstans ifrån som är svårt att definiera varifrån (det finns olika teorier om det).

Have you noticed how as time has passed and as we’ve made ‘progress’ in fighting the virus, everything has just become even more draconian, stifling and authoritarian, for both the unvaxxed and the vaccinated? @PrisonPlanet, Twitter

Det farligaste vi kan vara med om nu är tystnadskultur kring det som sker och att man inte lyssnar nerifrån-och-upp. Det stora problemet är polariseringen och att utifrån de olika narrativen verkar man inte vilja lyssna till varandra. Det ser ut som man utvecklar hat mot varandra beroende på vilket av coronanarrativen man försvarar. Vissa menar att det är en del av spelet kring covid-19. Det som nu utvecklats till spelet kring de vaccinerade och de ovaccinerade (t.ex Jacinda Ardern har i en intervju bekänt att vaccinpassen används för att skapa medicinsk apartheid i världen).

Att skriva om covid-19 idag är egentligen opportunt. Många väljer att vara tysta. Det är något med covid-19 som skaver trots allt.

Häromdagen lyssnade jag till en person som berättade om sin erfarenhet av vården som ovaccinerad. Personen ville varken använda ansiktsmask eller låta sig PCR testas och slängdes därför ut ur vården och får ingen vård. Det verkar som det minsta man behöver som ovaccinerad i vården i Sverige nu för tiden är att använda ansiktsmask (tidigare i år var det inget tvång) för att få vård. Det sker i en tid där nu vaccinerade ombeds hålla distans och där arbete hemifrån tas upp igen för alla. I olika länder stängs ovaccinerade ut från vården trots att forskning visat att vaccinerade och ovaccinerade båda kan smittas av covid-19 varianter och föra coronaviruset vidare. I vissa länder görs uppdelningar i mataffärer om ovaccinerade och vaccinerade där ovaccinerade bara får handla basvaror.

Det som sker idag är inte normalt utifrån en infektion där just pandemiförutsättningarna ifrågasatts sedan länge.

Dr Hanna Åsberg från Bota Sverige förklarade i somras i en intervju att pandemidefinition ska gälla dödstal inte smittspridning (och att detta känner alla läkare till – varför är så många av dem tysta?). WHO har ändrat pandemitanken till smittspridning istället för dödstal och det skedde redan vid tiden för svininfluensaperioden som definierades som pandemi men som aldrig var det.

©Philippa Göranson, 2021-12-08

Referenser:

Mccue, Cullen, ”Pfizer Documents Reveal Over 1,200 Vaccine Deaths Over 90 Day Trial”, National File, 2021-12-02

Noremalm, Linus, Linda Falkenström vanvårdad. Skolmedicinsk fascism med masktvång, Youtube, 2021-11-04

Rosenberg, David, ”FDA report finds all-cause mortality higher among vaccinated”, Israel National News, 2021-11-17

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s